"Zábavný den záchranných sborů - Děti Dětem"

20.04.2024

Dne 5. srpna 2023 se ve Šumperku konala charitativně dobrovolná akce nazvaná "Zábavný den záchranných sborů - Děti Dětem". Tato úžasná událost spojila různé organizace a osobnosti sportu a společenského života, které se zapojily s cílem pomoci těm, kteří to potřebují.
Na této akci se zúčastnily významné organizace jako Policie ČR, MP Šumperk, Hasiči Šumperk, HZS Šumperk, záchranná zdravotní služba Zábřeh, nemocnice šumperk a.s, Agel transfuzní služba a.s MAPO plasma Šumperk, Peši rota Aktivních záloh KVV Olomouc a samozřejmě tým Děti Dětem, který sdružoval význačné osobnosti sportovního a společenského života.
Celá akce byla zaměřena na fotbalový turnaj a prezentaci jednotlivých týmů. Účastníci si užili spoustu zábavy a vzájemných soutěží, ale hlavně měli možnost společně podpořit dobrou věc. Díky štědrosti a angažovanosti všech zúčastněných se podařilo vybrat významnou finanční částku ve výši 94 635 Kč.


Tato výtěžek byl poté věnován dvěma dětem - Lucince Gronychové z Bratrušova a Jardovi Křepelkovi z Náchoda, kteří potřebují naši podporu a pomoc. Tato charitativní akce tak měla dvojitý účel - bavit se a pomáhat těm, kteří to potřebují.


Celý Zábavný den záchranných sborů - Děti Dětem se stal nejen velkolepým akčním dnem plným sportovního ducha, ale také významným krokem k pomoci druhým. Doufejme, že podobné akce budou i nadále spojovat lidi a přinášet radost a pomoc tam, kde je to potřeba.