Civilní život jednotky

Rota je základní jednotkou vojenského sboru a má svou vlastní identitu a ducha. Nedávno naše rota získala novou hymnu, která symbolizuje odhodlání, jednotu a statečnost našich vojáků. Tato hymna, nazvaná "Pevná hradba", oslavuje chrabré a udatné záložáky. Text složil nadporučík a zástupce velitele roty Miroslav Hevera.

Odvaha, vytrvalost a nezlomná vůle - to jsou atributy, které popisují Antonína Dospivu, vojáka, jehož příběh se stává inspirací pro mnohé. Jeho nedávný sólový pochod z Olomouce do Koutů nad Desnou je nejen příběhem fyzické síly, ale také mentální vytrvalosti a odhodlání.