Město Šumperk si připomnělo 79. výročí osvobození vlasti pietním aktem

08.05.2024

Dne 7. května 2024 se ve Šumperku konal pietní akt u příležitosti Dne vítězství a 79. výročí osvobození naší vlasti a konce druhé světové války. Setkání se uskutečnilo v bratrušovské střelnici, kde bylo na konci války, 31. března 1945, popraveno 16 odvážných členů odboje gestapem.

Slavnostního aktu se zúčastnili významní hosté včetně senátora Parlamentu ČR, starosty města Šumperka Miroslava Adámka, poslance Parlamentu ČR Michaela Kohajdy, náměstka hejtmana Olomouckého kraje Jana Šafaříka, plukovníka generálního štábu Tomáše Špoka, ředitele KVV Olomouc a plukovníka Miroslava Štábla, předsedy spolku Bratrušovských pátračů.

Dále byli přítomni starostové nedalekých obcí, mezi kterými se objevili Radim Sršeň, starosta Dolních Studenék, odkud pocházely oběti gestapa Miroslav Jurka, Bohumír Kovář a František Kovář. Nejvíce obětí pocházelo z Troubelic a místní části Pískova, a sice Oldřich Dušek, Rudolf Otevřel, Jan Polák a Antonín Vlček. Z Pískova to byli Jaromír a Oldřich Spurní a Jan a Miloslav Vítkovi. Obec Troubelice reprezentoval starosta Michal Poštulka.

Úvodní slova pronášel starosta města, následovalo položení věnců k pomníku padlých, doprovázené chorálem a hudbou dechového orchestru Základní umělecké školy Šumperk. Pietní setkání pokračovalo proslovy dalších hostů a přednesem básně a hudby.

Čestnou stráž tvořili příslušníci Pěší roty Aktivních záloh Olomouckého kraje. Akce, která vzdala hold hrdinům odboje, byla důstojným projevem úcty k obětem a jejich odvaze.