Armádní život jednotky


Zhodnocení Velitele roty k ukončení VC DRILL2 2023

Bratři a setry záložáci,
v minulých dnech jsme prošli náročným cvičením DRILL II jehož hlavním cílem bylo absolvovat bojové střelby družstev. Rota nenastoupila v plné sestavě a z necelých 60 % příslušníků jsme během několika dnů museli ustavit plnohodnotná družstva ke splnění bojového úkolu. Den po dni jsme úspěšně stoupali na pomyslném žebříku vojenských dovedností a sladěnosti až ke středečním ostrým střelbám. Předchozí výcvik, zkušenosti, nadšení, zápal, bojový duch a naše soudržnost byly tím nejlepším předpokladem pro naplnění cíle cvičení. Děkuji všem bez rozdílu hodnosti, funkce a odbornosti za nasazení a ochotu připravovat se na obranu naší vlasti. Jste důstojnými potomky našich pradědů a dědů legionářů, příslušníků Československé branné moci I. republiky, kteří vybojovali a byli ochotni padnout při obraně své země. Rád bych vám všem připomenul text přísahy vojáků první republiky, která je aktuální i dnes.


"Přísaháme při všem, co jest nám svato, a v plné shodě se svým svědomím a přesvědčením, že budeme poslušni presidenta a vlády republiky Československé a všech svých velitelů, presidentem a vládou ustanovených; přísaháme, že budeme bez odmluvy plniti její nařízení vždy a všude, i v nebezpečí, bez váhání a odporu, že svých vojsk neopustíme, ale i životy své ochotně dáme na ochranu vlasti a za její svobodu; přísaháme, že budeme druh druha milovati, k sobě věrně státi, v nebezpečí se neopouštěti, ale až do konce se brániti tak, jak nám káže mužná čest a vědomí povinností občanských. Tak přísaháme!"

Všem upřímně děkuji za plnění úkolů naší Pěší roty Aktivních záloh 

plk. gšt. Vladimíra Taláška.


kpt. Martin PelnářVR 


Úvodní slovo od ZVR npor. M. Hevery ke cvičení DRILL2


Vážení příslušníci roty AZ,

čas běží a podzimní cvičení DRILL 2 je za pár dní tady. Možná si řeknete, další cvičení jako ty dřívější, nic extra. Ano, možná se to tak zdá, ale já bych to viděl trochu jinak. Asi to nebude cvičení s pestrým programem, ale možná proto bude trochu výjimečné. 

Zkrátka bude nutné předvést to, co jste se doposud naučili. Taktika, ostré střelby, bojové střelby, házení ostrých granátů. Myslím, že to jsou docela náročné oblasti výcviku a ne vždy se to takhle sejde. Bude muset máknout každý. Už to není jen umění a znalosti jednotlivce, bude nutné spolupracovat. Spolupracovat zodpovědně, aktivně, ale zároveň i hodně dbát na bezpečnost.

Bude třeba se srovnat i s psychikou. Asi málokdo drží jen tak v ruce odjištěný ostrý granát, nebo má kolem sebe svoje spolubojovníky s ostrou municí. Vůbec neřeším, jestli to jednotka zvládne, nebo ne. Znám vás, vím, co umíte a co dokážete. Z mého pohledu je naše rota na hodně vysoké úrovni a dokáže to také náležitě předvést.

A ještě jedna věc, možná trochu nostalgická. S největší pravděpodobností to bude asi poslední vystoupení se samopalem vz. 58. Někteří si ho užili dost a dost, někteří ho možná drží poprvé v ruce. Vězte, že je to zbraň, do které se zamilovalo nemálo chlapů (a možná i žen ). Je to jedna z nejlepších zbraní československé konstrukční školy, jediná zbraň v bývalé Varšavské smlouvě, která nekopírovala sovětský Kalašnikov. Zbraň jednoduchá, spolehlivá, účinná, lehká, s užitečnými vychytávkami, o kterých se jiným zbraním může jen zdát. Co více si může voják přát? Se kterou zbraní uděláte v kuse rozborku a sborku pod 30 sekund? Možná tak se Škorpionem, ale to jsme někde jinde. Takže nezbývá, než se snažit, splnit všechny úkoly a tím se důstojně rozloučit s legendou naší armády, se samopalem vz. 58.

Přeji všem hodně zdaru, v pátek se sejdeme na cvičení.

S pozdravem "Nazdar" npor. Miroslav Hevera, zástupce velitele roty AZ.


Museum Silnic Vikýřovice

85. výročí zahájení mobilizace na území Československé republiky. 


Pěší Rota Aktivních záloh KVV Olomouc oslavila významnou událost spojenou s historií Československé republiky. Tato událost byla součástí programu POKOS a konala se v muzeu silnic Vikýřovice. Důležitým tématem akce bylo 85. výročí zahájení mobilizace na území Československé republiky.
V této události hrála klíčovou roli spolupráce mezi Pěší Rotou Aktivních záloh KVV Olomouc, Obcí legionářskou ze Šumperka a Krajským vojenským velitelstvím Olomouc. Cílem bylo představit program široké veřejnosti z okolí a připomenout důležité historické události.


Zvláštní uznání patří rot. Martinovi Pappovi (a jeho bratrům ve zbrani z logistiky, kteří přispěli na suroviny), který vedl polní kuchyni a připravil pohoštění pro účastníky akce. Díky jeho úsilí byla vybrána částka ve výši 5730 Kč, která bude věnována na konto válečných veteránů, jehož symbol je vlčí mák.
Tato událost nám připomněla důležité okamžiky v naší historii a ukázala, jak důležitá je péče o památku válečných veteránů. Spolupráce a angažovanost lidí jako rot. Martin Papp a další členové Pěší Roty Aktivních záloh KVV Olomouc hraje klíčovou roli v udržování těchto pamětních událostí a podporování veteránů. 


DEN BEZPEČNOSTI JESENÍK


V rámci Dne bezpečnosti v Jeseníků se pěší rota AZ KVV Olomouc stala jednou z hvězd akce, když předvedla dynamickou ukázku své činnosti na Kontrole propouštěním místě (KPM). Tato událost byla významnou příležitostí pro jednotku představit své schopnosti a dovednosti široké veřejnosti.
Pěší rota nejenže excelovala ve své ukázce, ale také se stala součástí celkové prezentace integrovaného záchranného systému, spolupracující jak s Policií, tak s armádou. Jejich účast a profesionální přístup k akci zvýraznil význam týmové spolupráce v oblasti bezpečnosti a ochrany občanů.
Zvláštní uznání a poděkování patří rot. Martinu Žilkovi, který se postaral o skvělou organizaci všech členů jednotky a zajistil, že diváci byli svědky působivé ukázky činnosti AZ naší roty. Jeho vedení a nasazení byly klíčovými faktory úspěchu této události.
Celkově lze říci, že účast pěší roty AZ KVV Olomouc na Dni bezpečnosti v Jeseníků v roce 2023 byla významným krokem k zvýšení povědomí o důležité práci a přínosu této jednotky v oblasti bezpečnosti a ochrany veřejnosti. Jejich skvělá ukázka a odhodlání jsou vzorem pro všechny, kdo se snaží zajistit bezpečnost a stabilitu naší společnosti. 


Vojenské cvičení Safeguard 2023

 Úspěšné procvičení Pěší roty AZ KVV Olomouc na přečerpávací elektrárně Dlouhé Stráně.


1. června 2023 – Pěší rota AZ KVV Olomouc nedávno úspěšně absolvovala vojenské cvičení Safeguard 2023, které se konalo na OKI přečerpávací nádrži dlouhé Stráně. Toto náročné cvičení představovalo důležitou příležitost pro jednotku, aby si vyzkoušela své schopnosti a procvičila důležité vojenské dovednosti.


Před samotným cvičením proběhla důkladná příprava a drilování na Vojenském újezdu Libavá, kde vojáci zdokonalovali své schopnosti v oblasti budování KPM (kontrolního přechodového místa), prohledávání podezřelých osob, strážní služby a obrany objektů kritické infrastruktury. Cílem bylo dosáhnout dokonalého sladění družstev čety a zlepšit střeleckou přípravu a drily se všemi zbraněmi.


Na dlouhé Stráni byly zřízeny KPM a zajištěny všechny body OKI (ochrany klíčových infrastruktur). Samotné cvičení se zaměřilo na prověření součinnosti jednotek v obraně i útoku. Bylo rozebráno mnoho scénářů, které testovaly reakce a nasazení jednotlivých vojáků. Zvláštní pozornost byla věnována také vynikajícímu nasazení každého člena jednotky, který předvedl své schopnosti a oddanost.
"Vojenské cvičení Safeguard 2023 bylo důležitým krokem pro naši jednotku. Připravovali jsme se pečlivě a nyní jsme měli příležitost prokázat své dovednosti v praxi. Cvičení nám poskytlo cenné zkušenosti a přispělo k posílení naší jednoty a spolupráce," uvedl velitel Pěší roty AZ KVV Olomouc.


Cvičení Safeguard 2023 také upoutalo pozornost místních obyvatel a médií. V nedávném článku [1] je podrobně popsáno, jak aktivní zálohy vojáků cvičily ochranu dlouhé Stráně a jaká hrozba může představovat přečerpávací nádrž. Tyto informace pomohou veřejnosti lépe porozumět účelu a významu vojenských cvičení pro ochranu země.

Vojenské cvičení Safeguard 2023 přineslo Pěší rotě AZ KVV Olomouc cenné zkušenosti a posílilo schopnosti jednotky v oblasti obrany a útoku. Důkladná příprava na VÚ Libavá a následné procvičení na dlouhé Stráni potvrdily odhodlání a odbornost vojáků. Jejich nasazení a oddanost zanechaly všem pozorovatelům hluboký dojem a ukázaly, že jsou připraveni čelit jakékoli výzvě ve prospěch bezpečnosti naší země.


Reference:[1] Vojáci aktivní zálohy cvičili ochranu dlouhých Strání. Obří nádrž může být vážnou hrozbou i zbraní. Dostupné z: https://sumpersky.rej.cz/clanky/zpravy/2478-vojaci-aktivni-zalohy-cvicili-ochranu-dlouhych-strani-obri-nadrz-muze-byt-vaznou-hrozbou-i-zbrani?fbclid=IwAR02zZoY6Qn4_MZXgswlorNmSH9X07_T7G5r675vHYICDO9pUudOX9gIMnY


Úvodní slovo na vojenské cvičení  1.6.2023
Úvodní slovo na vojenské cvičení 1.6.2023

Bratři a setry záložáci,

za několik málo dnů se opět potkáme na velkém vojenském cvičení naší roty, které bude velkou výzvou vašeho vojenského života v roce 2023.

Cvičení Safeguard 2023 bude testovat nejen vaši fyzickou přípravu, ale také individuální schopnosti, výdrž a hlavně týmovou spolupráci.

Budete mít příležitost získat nové vojenské dovednosti, poznat nové příslušníky naší jednotky a prověřit své schopnosti ve střelecké, taktické i tělesné přípravách, které budou součástí nácviku obrany objektu kritické infrastruktury.

V tomto cvičení nejde jen o to, abyste prošli náročnými zaměstnáními a plnili přesně úkoly v jednotlivých zaměstnáních. Jde i o to, abyste dosáhli úrovně myšlení , kdy budete schopni v jednotce fungovat jako tým, který společně překoná i ty nejtěžší překážky. Naše jednotka musí být schopna spolupracovat a koordinovat své akce na všech úrovních, aby plnila úkoly pěší roty vojsk teritoriální obrany na výtečnou.

Je to výzva, která vyžaduje odhodlání a obětavost a věřím, že vy jste připraveni jí čelit!

Jste vlastenci a vaše nadšení a vůle je nejlepší zbraní vojáka AZ. Nebojte se dílčích neúspěchů, nebo nesplnění některých zaměstnání , cílem cvičení je připravit vás na plnění úkolů roty AZ, ne pouze kritizovat a známkovat.

1.6.2023 po vstupu do vojenského prostoru Libavá se z nás všech stanou součásti Pěší roty plukovníka gšt. Vladimíra Taláška a začne platit mušketýrské heslo

" jeden za všechny a všichni za jednoho"

S legionářským NAZDAR

kpt.v.z. Martin Pelnář
Během pietního aktu v Chomoutově v Olomouci dne 8.5.2023 se zúčastnili i dva členové Pěší roty aktivních záloh Krajského vojenského velitelství Olomouc, rtn. Martin Pap a svob. Zbyněk Musil.
Oba vojáci se aktivně zapojili do aktu a představili se jako zástupci svého vojenského útvaru. Pomohli tak uctít památku na padlé a ukázali svou podporu této důležité události. Jejich účast v této akci byla velice oceněna a přispěla k jejímu úspěchu.


V sobotu 6. května 2023 se na střelnici GSA v Prostějově uskutečnila Střelecká soutěž Aktivních záloh Krajského vojenského velitelství Olomouc. Celá akce byla vynikající, s mnoha závodníky, kteří se snažili co nejlépe obstát v soutěži. Mezi nimi byl vedoucí praporčík nrtm. František Kovařík, který byl hlavním organizátorem za rotu aktivních záloh.
Soutěž byla napínavá a plná napětí, ale atmosféra byla skvělá. Všichni soutěžící se navzájem povzbuzovali a podporovali, což přispělo k velmi příjemnému a přátelskému prostředí na střelnici. Po dokončení soutěže se všichni sešli v autokempu Žralok Plumlov, kde se uskutečnilo vyhodnocení a vyhlášení vítězů.
Nejlepší výkon předvedl rtn. Petr Nakládal, který si odnesl první místo. Na druhém místě se umístil svob. Václav Cibulka a na třetím místě byl rtm. David Divil. Vítězové byli odměněni řadou cen a ocenění, ale hlavně si odnesli pocit, že se jim podařilo dosáhnout vynikajícího výkonu.
Celkově lze říci, že Střelecká soutěž Aktivních záloh Krajského vojenského velitelství Olomouc byla úspěšnou akcí s vynikající atmosférou a skvělými výkony soutěžících. Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na příští ročník!

Celková výsledková listina ke stažení


Rota Aktivních záloh Krajského vojenského velitelství Olomouc se zúčastnila pietního aktu u památníku Bratrušovska střelnice, který se konal dne 5. května 2023. Tento památník připomíná tragické události z období druhé světové války, kdy zde byli popraveni četní čeští vlastenci.
Pietní aktu se zúčastnili zástupci města Šumperka, senátor a starosta města Šumperk Miroslav Adámek, poslanec doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. a další.

Kohajda a také zástupci okolních obcí. Rota Aktivních záloh Krajského vojenského velitelství Olomouc zde držela čestnou stráž a položila kytici květin k památníku.
Účast na takovýchto pietních aktech je důležitá, neboť nám připomíná historické události a oběti, které si zaslouží naši úctu a respekt. Rota Aktivních záloh Krajského vojenského velitelství Olomouc je hrdá na to, že mohla být součástí tohoto pietního aktu a pomoci tak uctít památku obětí.
Je třeba si uvědomit, že takovéto události nás učí historii a připomínají nám, jak důležité je zůstat jednotní a chránit svobodu a demokracii. Úcta k památce těch, kteří pro naši svobodu obětovali své životy, je důležitá a je naší povinností se o ni starat.


Military Death March je extrémní dálkový pochod konaný v oblasti Vimperku, který je věnován uctění obětí pochodu smrti, který se konal v roce 1945. Tento pochod se koná již deset let a letos se ho zúčastnili i zástupci Aktivních záloh Krajského Vojenského velitelství Olomouc. Jmenovitě se jednalo o Pavla Kašpaříka, Martina Látala, Jaroslava Langhanse, Antonína Kurečku, Pavla Dudka a Michala Hejkrlíka.
Cílem pochodu je projít trať o délce 65 km a překonat celkové převýšení 2470 m. Kategorie Extreme, kterou se zúčastnili jmenovaní zástupci, znamená, že trať museli zvládnout do 24 hodin. Skupina nakonec celou trasu dokázala zdolat za 14 hodin a 33 minut.
Military Death March je fyzicky i psychicky náročný závod, který klade velké nároky na výdrž a odolnost účastníků. Pochod je velkou výzvou pro každého, kdo se ho rozhodne absolvovat. Přesto je to pro mnoho lidí zároveň i způsob, jak se uctít památku obětí pochodu smrti a připomenout si důležitost historie.
Všichni zástupci Aktivních záloh Krajského Vojenského velitelství Olomouc dokázali absolvovat Military Death March v kategorii Extreme, což je velký úspěch a důkaz jejich schopností. Gratulujeme jim k výkonu a zároveň jim děkujeme za jejich oddanost a věrnost naší zemi.